Kurumsal İngilizce

Kurumsal Müşterilerimizin İngilizceyi hızlı ve etkin birşekilde öğrenmeleri için hazırlanan eğitim programlarımız  bir Türk bir Yabancı eğitmen eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Kursiyerlerimiz Türk öğretmenler ile öğrendikleri bilgileri Yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde pratik olarak uygulama imkanıbulmaktadır.  Dört temel dil becerisinin(Listening, Speaking, Writing, Reading) edindirilmesine yönelik, aktivitelerle zenginleştirilmiş eğitimlerimiz OXFORD UNIVERSITY kitapları kullanılarak, Akıllı Tahtalar ve en son teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda verilmektedir.

Kursiyerlerimiz eğitime başlamadan önce OXFORD UNIVERSITY tarafından hazırlanan sınava ücretsiz olarak katılırlar. Yabancı Dil seviyeleri gramer ve kelime bilgilerine göre ölçülen kursiyerler 6 seviyeli kur sisteminden uygun olan kurda eğitime başlatılır.

 

  1. Beginner                          60 saat               1 Türk + 1 Yabancı
  2. Elementary                     60 saat               1 Türk + 1 Yabancı
  3. Pre-Intermediate          60 saat               Tamamı Yabancı Öğretmen
  4. Intermediate                  60 saat               Tamamı Yabancı Öğretmen
  5. Upper-Intermediate     60 saat               Tamamı Yabancı Öğretmen
  6. Advanced                        120 saat             Tamamı Yabancı Öğretmen

 

Kursiyerlerimize sunulan eğitimin verimliliğini ölçmek amacıyla, her ders sonunda yapılan sınavlar ile kursiyer gelişimi izlenmekte, gerekli görüldüğü takdirde telafi dersleri verilmektedir. Kursiyerlerimizin gelişimi sadece yazılı sınavlar ile değil Yabancı Öğretmenlerimizin yaptığı sözlü sınavlar ile de ölçülmektedir. Yazılı ve sözlü değerlendirmeler sonrasında kursiyerlerimizin yazılı becerileri ile birlikte sözel ve iletişimsel becerilerinin de değerlendirilmesi yapılmakta gelişimleri takip edilmektedir. 120 saatlik programlar Hafta içi 3 gün, Hafta sonu 2 gün olarak düzenlenmektedir. Kurumlara yönelik grup taleplerinde özel sınıflar açılabilmektedir.

Şirket İçi (In House) Eğitimler

Oxford Language Course İngilizce eğitimini şirketlerin talebi doğrultusunda şirketin binasında verilebilir. Bu durumda İngilizce eğitimi için gerekli iş stresinden uzak sakin bir ortam şirket tarafından oluşturulmalıdır. Yine eğitimin verilmesi için yazı tahtası, bilgisayar, görsel ve işitsel tüm teknik donanım şirket tarafından temin edilmelidir. Eğitimin verimliliği açısından grupların 16 kişiyi aşmaması önemlidir. Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği gibi konular seviye tespit sınavı sonuçları doğrultusunda şirket yönetiminin talepleri de dikkate alınarak uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenecektir. Şirket yönetimi eğitim süresince eğitim alanların başarı durumları hakkında raporlar ile bilgilendirilecektir. Şirket içinde eğitim alan öğrencilerimiz şubelerimize gelerek aktivitelerimizden ücretsiz olarak yararlanabilir.